top of page

Yoon Corp

ผู้จำหน่าย รถมินิบัส รถบัสโดยสารทุกชนิด พร้อมทีมบริการที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ภายใต้โรงงานประกอบมาตรฐานสากล ผ่านมาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2015

ขนาดพื้นที่โรงงาน 64,000 ตรม.
จำนวนพนักงาน 300 คน
กำลังผลิต 350 คัน

Warehouse Workers
bottom of page